Jak volit v komunálních volbách

21.09.2022

Volební lístky: Jak probíhá úprava a křížkování

Na rozdíl od jiných voleb nestačí hlasovací lístek jen vložit do obálky, systém je poněkud složitější. Místo kroužkování zde navíc probíhá křížkování. Aby byl hlas platný, je nutné křížkovat jedním z následujících způsobů:

  • Označit křížkem jednu volební stranu - takto hlasujete pro kandidáty dané strany v pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku.
  • Označit křížkem vybrané kandidáty z kterékoliv volební strany - maximálně můžete rozdat tolik křížků, kolik je členů zastupitelstva. Máte možnost kombinovat kandidáty z libovolných stran.
  • Propojit oba výše uvedené způsoby - přednostně získají hlasy jednotliví kandidáti označeni křížkem. Hlasy zbývající do počtu členů zastupitelstva se přiřadí kandidátům strany, kterou jste zakřížkovali, a to dle jejich pořadí na hlasovacím lístku.
  • Jestliže označíte křížkem volební stranu a zároveň některé její kandidáty, platí hlas pro stranu. Křížkování jednotlivých kandidátů se v takovém případě nebere v úvahu. Myslete také na to, že volební lístek může být vytištěn oboustranně.
  • Jelikož hlasujeme ve volbách do zastupitelstva Dolních Chaber i do zastupitelstva magistrátu hl. m. Prahy, je třeba vložit do jedné obálky dva hlasovací lístky - jeden pro volby do zastupitelstva městské části a jeden pro volby do zastupitelstva města

Nejčastější omyly a chyby aneb na co si dát pozor

- Když zakřížkujete jednotlivého kandidáta, tak tím většinou podpoříte vlastně i kandidáty nad ním. Pokud vám vadí někdo z kandidátů na prvních místech, buďte s hlasováním opatrní.

- Počet křížků, které můžete rozdělit, se liší na magistrát a na městskou část. V Dolních Chabrech volíme 15 zastupitelů, do pražského zastupitelstva 65 zastupitelů.

- "Přeskákat" počtem hlasů je v komunálních volbách nesnadné, takový kandidát musí získat o deset procent více než je průměr hlasů na jednoho kandidáta v jeho straně. Vždy tedy volíte spíše celou stranu než jednotlivce.

Abyste nepřišli o své hlasy vždy je lepší nejdříve vybrat celé hnutí, které vám vyhovuje, a až potom případně křížkovat na jiných kandidátkách. Ale s vědomím, že jiným kandidátkám dáváte jen zlomek hlasu, tedy spíše symbolicky.


Kdy hlas neplatí

Hlasovací lístek neplatí, jestliže:

  • neoznačíte žádnou stranu ani žádného kandidáta
  • označíte více než jednu volební stranu, označíte více kandidátů, než kolik se volí členů do zastupitelstva
  • nevložíte hlasovací lístek do úřední obálky
  • když je hlasovací lístek přetržený
  • vložíte do obálky více lístků s kandidáty do stejného zastupitelstva


Když mi někdo říká, že bude volit nás, prosím, aby zvolil jedním velkým křížkem celou naši stranu. Máme dobrý a silný tým a těšíme se na práci pro Chabry!

Volte číslo 1 !