Naši kandidáti

Základem pro dosažení našich cílů je tým lidsky i odborně kvalitních osobností.

 1. Ing. Barbora Floriánová, žena, 48 let, učitelka a lektorka, specialistka na veřejné finance, místostarostka DCH
 2. Dr. Ing. Přemysl Vávra, muž, 58 let, ekonom, člen komory daňových poradců a Mistr ČR v letecké akrobacii, pedagog na VŠ, bývalý zastupitel DCH
 3. Ing. Radovan Zadražil, muž, 45 let, ředitel společnosti, technik, profesně v oblasti měření hluku a vibrací
 4. Michal Čermák, muž, 32 let, podnikatel a organizátor
 5. Alena Borhyová, žena, 64 let, project manager, bývalá místostarostka P8 a divadelní režisérka 
 6. MUDr. Sára Wybitulová, žena, 27 let, lékařka v nemocnici Motol
 7. Jitka Ečerová, žena, 65 let, důchodkyně, chaberská patriotka
 8. Lucie Šulcová, DiS., žena, 33 let, zdravotní sestra, lektorka Dvorečku pro maminky s dětmi v knihovně CHD
 9. Bc. Dominika Vrbová, žena, 35 let, HR manažerka a marketingová specialistka
 10. PhDr. Věra Doušová, žena, 75 let, ředitelka Potravinové banky, bývalá místostarostka DCH, nositelka ocenění Laskavec, žena činu a výjimečná osobnost 
 11. Ing. Jindřich Novák, muž, 56 let, podnikatel, bývalý zastupitel DCH
 12. Stanislava Klocperková, žena, 87 let, důchodkyně, členka  komisí, kontrolního výboru a Sokola, herečka divadelního spolku
 13. Ing. Kamil Ivanovský, muž, 53 let, úspěšný podnikatel
 14. Gabriela Tichá, žena, 54 let, podnikatelka a výtvarnice
 15. Vojtěch Kurka, muž, 46 let, servisní technik, chaberský rodák a patriot

Seznamte se s našimi kandidáty

Hlasujte pro osobnosti, které znáte, můžete jim důvěřovat a spolehnout se, že budou hájit naše společné zájmy.

Práce v komunální politice je především o poctivé práci a výsledcích pro občany. Každý projekt je pro mě výzva a radost, úspěch je výsledek víry, píle a pokory.

Barbora Floriánová


Správný hospodář pracuje v dlouhodobém horizontu a s největší možnou péčí. Efektivní hospodaření je základ.

Přemysl Vávra



Své profesní zkušenosti dokážu maximálně využít pro rozvoj a prospěch Chaber.

Radovan Zadražil


Chci vnést čerstvou energii a vize své generace do rozvoje Chaber.

Michal Čermák


Chabry mají širokou kulturní tradici, i nadále zde chci působit s plným nasazením.

Alena Borhyová



Pro budoucnost další generace nelze pouze udržovat, je třeba tvořit. 

Sára Wybitulová


Jako chaberský patriot si přeji ohleduplné a vstřícné vedení radnice.

Jitka Ečerová


Zvolila jsem si Chabry jako místo pro  život a chci spoluvytvářet jejich podobu.

Lucie Šulcová



Tvoříme budoucnost nejen pro nás, ale zejména pro další generace.

Dominika Vrbová


Nejdůležitější je žít s radostí a mít se rád. A to tak, aby se na sebe člověk nemusel zlobit.

Věra Doušová



Dobré vedení radnice je základem pro spokojený život občanů.

Jindřich Novák


Chabry jsou můj život. Mé přání je předat to nejlepší i dalším generacím.

Stanislava Klocperková


Komunální politika je především o poctivé práci a konkrétních výsledcích.

Kamil Ivanovský



Zejména zlepšení dopravní situace v Chabrech musí být prioritou nás všech.

Gabriela Tichá


Přeji si, aby byl v Chabrech pořádek a radnice fungovala pro potřeby občanů.

Vojtěch Kurka


Naši kandidáti se vám představují

Barbora Floriánová - naše kandidátka na starostu 

V Dolních Chabrech bydlím 17 let se svým manželem a třemi dětmi. Jsem zastupitelkou Dolních Chaber již 12 let, po minulých volbách jsem byla starostkou, v současné době vykonávám funkci místostarostky. Řadu let jsem byla členkou místní kulturní komise a kontrolního výboru.

Veřejná politika je můj celoživotní osobní i profesní obor, v roce 2000 jsem promovala na VŠE v oboru Veřejná politika a finance, souběžně jsem studovala Veřejnou a sociální politiku na FSV UK. V roce 2014 jsem vystudovala i pedagogiku.

V letech 2008 - 2014 jsem v Dolních Chabrech vedla úspěšné Dětské centrum pod Smrkem, spolupracuji se společností Scio,  vedla jsem specializované kurzy výuky a nyní vyučuji matematiku a angličtinu.

Projekty

V lednu 2019 jsem iniciovala opravu a přípravu projektu Dostavba ZŠ. Na projekt jsem celkově získala zejména z dotací magistrátu a EU za necelý půlrok 180 milionů Kč (srovnání: do té doby bylo získáno 50 milionů za osm let). V létě 2019 jsem po zrušeném výběrovém řízení vypracovala s experty nový kompletní harmonogram pro další VŘ. Stavba byla zahájena v prosinci 2019. Základní kámen byl slavnostně položen v květnu 2020.

V létě 2019 jsem realizovala výstavbu chodníku do Čimic se zastávkami a osvětlením.

Vedla jsem řadu jednání o okruhu, zejména ve spolupráci s dalšími starosty, ale i individuálně. V dubnu 2019 navštívil naši radnici primátor, 1.náměstek a nejvyšší zástupci vedení Prahy na jednání k okruhu se starosty. 

Opakovaně jsem také vedla jednání k nedostatkům stávajícího projektu vedení tramvajové trati.

Opravili jsme komunikace a chodníky, aktivně jsme se zapojili i ohledně oprav kostela a sokolovny. Snažila jsem se prosadit projekt výstavby sportoviště na místě garáží u kostela.

V rámci kultury jsem zapojila Chabry k akci Zažít město jinak již v roce 2017, poté i v 2018 a 2019, vrátila slavnosti Májky (2018), iniciovala vystoupení našich žáků na Krajánských slavnostech pod vedením paní Klocperkové, zavedli jsme akci Chabry mají talent. V lednu 2020 se uskutečnil první společný ples Sokola a MČ.  

Práce pro naše Dolní Chabry je pro mě vždy radost a těším se na další volební období. Náš tým je připraven rozšířit seznam úspěšných projektů!