Chodník do Čimic s osvětlením

31.07.2022

Na chodník do Čimic čekaly Chabry desetiletí.  

Pro mě to byl první projekt, o který jsem se zajímala, hned jak jsme se do Chaber přistěhovali, před sedmnácti lety. Po původním provizorním nerovném chodníčku jsem totiž nemohla s kočárkem a druhým malým dítětem vůbec chodit. Auta projížděla hned těsně vedle chodců, osvětlení samozřejmě žádné. Měla jsem za to, že se jedná o poměrně banální projekt, který bude vyřešen během roku či několika málo let. Ale nic. 

Následně, již jako člen zastupitelstva jsem neustále vznášela podněty, psala dopisy, problém byl vedením radnice stále odsouván. Interpelovala jsem na každém jednání, prakticky to byl evergreen našich jednání. Řada občanů mě posléze více a hlasitěji podporovala a ledy se konečně pohnuly. Byl vypracován projekt, vyčleněny prostředky na výstavbu a v roce 2018 jsem se stala členkou komise pro výběr zhotovitele chodníku, začala příprava výstavby.

Jaké však bylo mé překvapení v roce 2019, když jsem již byla starostkou, když jsem zjistila, že řada vyjádření z důvodu nedůslednosti předchozího vedení nebyla zajištěna a některá již získaná dokonce propadla a bylo třeba je zajišťovat znovu. A bylo mi řečeno, že proto, aby chodník případně nepostavilo po volbách jiné vedení....

Znovu jsme tedy získávali chybějící dokumentaci a neustále jsem průběh kontrolovala. V červnu 2019 bylo vše konečně řádně připraveno pro výstavbu. V té době probíhal také velmi náročný proces oprav projektu dostavby školy a první výběrové řízení, které skončilo hlasováním všech přítomných zastupitelů, kromě mě, pro zrušení tohoto řízení. Tehdejší nezodpovědnost zastupitelstva bohužel způsobila, že v době nejdůležitější práce jsem zůstala v radě pouze já. Všichni odhlasovali a odjeli na odvolené, o osud projektů se nikdo nezajímal. Kromě přípravy nového výběrového řízení jsem tedy sama zahájila výstavbu chodníku. Nebylo to snadné, řešili jsme také řadu nesnází, ale vždy věcně a konstruktivně. Děkuji celému týmu úředníků a pracovníkům naší radnice a samozřejmě panu Tomanovi, který chodník vystavěl, za velkou podporu v té obtížné době a za naprosto perfektní práci. 

Na konci prázdnin byl chodník hotov, posléze i zastávky a osvětlení a na podzim byly zastávky uvedeny v provoz. Jsem ráda, že chodník i zastávky slouží a dělají lidem radost. Konečně se Chabry přirozeně propojily se zástavbou Čimic i zde. Celý prostor se změnil a je i mnohem hezčí než dříve. A pro mě to vždycky bude projekt, který přinesl naději a spojil nejen místa, ale i lidi. 

BF