Chaberská škola a její dostavba 

03.08.2022

Kvalitní vzdělání je základem pro rozvoj celé společnosti

Chaberská škola je zatím jedinou základní školou v naší městské části. Již její stavbu provázely velké společensko-politické bouře, nevyhnulo se to ani její současné dostavbě. 

Projekt Dostavby základní školy zadalo vedení radnice, kterým byla tehdy Volba pro Chabry již před více než deseti lety. Projekt vypracovávala firma zabývající se liniovými stavbami (jednoduše: silnicemi). VPCH přejala vypracovaný projekt, který měl bohužel řadu chyb již tehdy. Nedařilo se dlouhá léta získat potřebné finanční prostředky a projekt dále zastarával. 

Když jsem v lednu 2019 iniciovala okamžitou přípravu projektu, každý krůček kupředu byl velmi obtížný. Původní projektant již nebyl, opravovat vady starého projektu, kde byly i již neexistující komponenty, musel nový projektant, a byl to opravdu těžký úkol. Každý krok musel být následně schválen, což ve výsledku zůstávalo samozřejmě na mě, ležela jsem v plánech celé dny, abych ho znala (zpětně děkuji za hodiny deskriptivní geometrie).

Začala jsem tedy intenzivně shánět finanční prostředky. Podařilo se mi přesvědčit magistrát, že projekt úspěšně dotáhneme do konce. Slíbila jsem to a dotace jsem byla odhodlaná uhájit za každou cenu, 80 milionů Kč na zemi nenajdete. Zjistila jsem, že máme šanci požádat i o EU a splňujeme podmínky, ale kolegové v radě k tomu přistoupit příliš nechtěli. V té době již vrcholilo napětí v koalici zejména kvůli Beranovce a soukromým zájmům některých zastupitelů. Celý tento chaos nakonec vedl k tomu, že první výběrové řízení bylo zrušeno na jeho úplném konci tím, že všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro jeho zrušení, kromě mě. Se zrušením nesouhlasil ani administrátor. Radní odstoupili, celé zastupitelstvo odjelo na dovolenou.

Svůj slib, který jsem dala při shánění dotací, že projekt dotáhneme, jsem nehodlala porušit, a díky odborníkům, kteří mi nabídli pomoc, jsme v létě projekt upravili a připravili nový harmonogram, tak aby se dala škola postavit i ve zbývajícím čase a s ohledy na všechny lhůty. Za perfektní práci vděčíme zejména paní Doležalové a paní Staškové z formy DOST. Mou prosbu o spolupráci přijal také pan architekt Malínský, osobnost české architektury, který vtiskl projektu finální podobu. Mým skromným příspěvkem je instalace hodin na čelní stěně školy.

V září znovu vznikla koalice. Moje podmínka byla, že tým, který bude ve vedení, okamžitě vyhlásí nové výběrové řízení. To se také stalo, vše proběhlo v pořádku a na konci prosince jsme podepsali smlouvu s firmou PKS a předali staveniště. Účastnila jsem se kontrolních dnů i jednání, řešili jsme vše velmi pečlivě a stavba probíhala výborně. 

Koalice, která vznikla víceméně účelově právě pro školu, se nicméně znovu rozpadala a i můj nepřehlédnutelný podíl právě na Dostavbě školy byl trnem v oku koaličnímu partnerovi a po poklepání základního kamene se koalice definitivně rozpadla. Akce poklepání základního kamene v květnu 2020 proběhla za účasti místopředsedy Senátu a pana senátora Wagenknechta a dalších významných osobností a veřejnosti. Byla vysílána i v médiích. O týden později jsem nicméně byla odvolána a ke stavbě přistoupilo nové vedení. Tyto změny ovlivnily i dostavbu. Následně nebyly včas vysoutěženy další změny a zákonitě se tedy stavba i finančně prodražila. Covid paradoxně naštěstí zajistil dostavbě větší prostor a stavba byla podle původního harmonogramu z léta 2019 úspěšně dokončena v termínu. 

Během období, kdy jsem nebyla starostkou, jsem již na kontrolní dny docházet nemohla, ale byla jsem se několikrát s radostí podívat, jak stavba roste a dovolím si říci, že milý a respektující vztah a přátelství s pracovníky PKS nám přetrval dodnes. K přestřižení slavnostní pásky jsem přizvána malicherně nebyla, snad právě proto, aby moje práce na škole byla méně evidentní.

Bydlím nedaleko školy a vždy se na ni při cestě kolem podívám se vzpomínkami na celou kalvárii. Nevzdat se a vytrvat, hledat cesty dál. Jedno antické přísloví říká, že když bohové vidí dobrý úmysl a upřímnou píli, i celé nebe se přidá, aby se to podařilo. Myslím, že i celé nebe se tentokrát zapotilo, ale výsledek stojí za to.

Děkuji všem, každému jednotlivci, kteří se na úspěšné akci podíleli a hlavně těm, kdo mi věřili a podporovali projekt.